Lugupeetud kliendid,

Meie restoran on suletud 23.06 - 04.07.

Vabandame ebamugavuste pärast ja ootame teid taas peale puhkust!
☀️

Lugupidamisega,
Gala Sushi
Ostukorv 00.00€

Ostukorv

Reeglid tellimiskeskkonnas

Olulisemad reeglid gala.ee tellimiskeskkonnas
•         Gala.ee tellimiskeskkonda haldab Dark Group Invest OÜ, kes vastutab tellimuste täitmise, toodete kvaliteedi eest ning tegeleb võimalike reklamatsioonidega;
•         Kui olete esitanud tellimuse, siis olete teadlik, et sushi(d) valmistatakse Teie tellimusel ja kui Te kaubale järgi ei tule, siis ei ole Teil õigust raha tagasi saada;
•         Tellimuse esitamisel eeldame, et Te olete teadlik Gala sushi asukohast ning lahtiolekuaegadest;
•         Kulleri teenus on võimalik üksnes valitud piirkondades ja nimetatud kellaaegadel. Tutvuge oma piirkonna võimalustega enne tellimuse esitamist;
•         Kui kasutate kulleri ttenust teenust, siis veenduge, et Teie soovitud aadress on tellimuse käigus sisestatud korrektselt. Ekslikult sisestatud aadressi korral ei pruugi sushid teieni jõuda;
•         Gala.ee tellimiskeskkonnas saab maksta üksnes pangalingi vahendusel Swedbank, SEB, panga kliendid;
•         Tellimus on meie poolt vastu võetud, kui olete sooritanud korrektse makse ja saanud sellekohase kinnituse oma e-posti aadressile; Tellimuse kinnitamiseks on vaja internetipangas vajutada peale maksmist nuppu "Tagasi kaupmehe juurde";
•         Tellimiskeskkonnas tehtud makseid vahendab Dark Group Invest OÜ;
•         Pretensioonid toodete kvaliteedi kohta saate esitada kas e-kirjaga info@gala.ee või müügikohas;
•         Toiduainete kui kiiresti riknevate toodete puhul ei kehti seadusest tulenevalt 14-päevane tagastamisõigus;
•         Kõik gala.ee tellimiskeskkonnas olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad kõiki riiklikke ja kohalikke makse;
 
Tellimiskeskkonna www.gala.ee kasutamise tingimused
1. Üldsätted
1.1. Veebilehel gala.ee on Dark Group Invest OÜ (edaspidi Kaupmees), asukohaga Lõõtsa 4, Tallinn, registrikood 12886813, KMKR number EE101826361
, poolt kättesaadavaks tehtud reaalajas töötav internetipõhine sushi tellimiskeskkond (edaspidi nimetatud e-pood).
1.2. E-poe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist e-poe kasutustingimustega.
1.3. E-poes tohib tehinguid teha vähemalt 18-aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud ostu tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või pangakaarti kasutades on tasu maksmine sooritatud.
1.4. Andmete sisestamisega e-poodi annab isik nõusoleku enda isikuandmete kasutamiseks tema poolt toodete ostmiseks ja teenuste kasutamiseks.
1.5. Kaupmehel on õigus jätta kliendi tellimus täitmata, kui klient ei ole täitnud e-poe tingimusi või kui klient ei ole tasunud tellimuse eest.
2. E-poe kasutamine
2.1. Klient on kohustatud sooritama tellimused, maksed ja muud toimingud vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ning e-poes kuvatud kasutusjuhistele. Klient kohustub iga toimingu tegemisel ja andmete sisestamisel hoolikalt kontrollima tema poolt antava korralduse andmeid ning vastutama edastatud korraldustes esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot.
2.2. Enne tasumist ja tellimuse lõplikku esitamist kuvatakse kõik kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.
2.3. Kaupmehel on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud kasutustingimusi, e-poe juhiseid või ei ole maksnud tasu.
2.4. Tellimuskinnitus ja muu vajalik info edastatakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile.
2.5. Tellimuskinnituse kättesaamisel peab klient viivitamatult kontrollima tellimuse õigsust ja ebatäpsuste korral koheselt informeerima teenusepakkujat.
2.6. Klient on e-poe kasutamisel kohustatud:
2.6.1. tagama kogu tema poolt e-poodi kasutades esitatud informatsiooni õigsuse;
2.6.2. mitte edastama e-poe kaudu ebaseaduslikku või muul viisil keelatud informatsiooni;
2.6.3. mitte kasutama e-poodi ebaõigete toimingute või pettuste läbiviimiseks;
2.6.4. mitte saatma e-poe kaudu faile, mis sisaldavad viirusi ja muid arvutiprogramme, või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad e-poe kasutamist;
2.6.5. mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama e-poodi või selle sisu.
3. Maksetingimused ja teenustasud
3.1. Tellimuse eest tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide e-poe kasutustingimustega ning aktsepteerib neid.
3.2. Klient tasub toodete ja teenuste eest määratud summad internetipanga pangalingi (Swedbank, SEB)kaudu e-poe makseteenuse vahendaja (Dark Group Invest OÜ) kontole. Vahetult pärast ülekande sooritamist peab klient makse koheseks registreerimiseks klõpsama nuppu „Tagasi Kaupmehe juurde“. Juhul, kui klient ei klõpsa nuppu „tagasi kaupmehe juurde“ või kui internetiühendus katkeb, jääb tellimus esitamata. Kui selline juhtum leiab aset, on kliendil õigus esitada raha tagastamise nõue 14 päeva jooksul, saates vastavasisulise e-kirja aadressile galasushitln@gmail.com täpsustades makse sooritaja konto omaniku nime ning makse sooritamise kuupäeva. Seejärel on Dark Group Invest OÜ 'l õigus nõuet menetleda kuni 14 päeva ning korrektse nõude korral tagastada raha kuni 14 päeva jooksul maksja kontole.
3.3. Toodete hinnad e-poes on eurodes ja sisaldavad seadustega ette nähtud makse. Tellimuse vormistamisel ja makse sooritamisel ei lisandu kliendile teenusepakkuja poolt mingeid lisatasusid.
3.4. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
3.5. E-poes olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.
4. Toodete tarnimine
4.1. Tellimusele on võimalik tulla järgi konkreetsesse müügipunkti, kuhu klient kauba tellis. Sellisel juhul transporditasu ei lisandu.
4.2. Kui e-poes on välja pakutud transpordivõimalus, siis kaasneb sellega ka vastav transporditasu. Kui klient tellib kaubad kohaletoomisega, siis kinnitab ta sellise tellimuse esitamisel, et ta on tutvunud konkreetse piirkonna kohaletoomise tingimustega ja vastab nendele tingimustele.
4.3. Kaupmees võib kasutada toodete tarnimiseks koostööpartnerite teenuseid ja ei vastuta sel juhul nende poolt teostatud teenuse eest.
4.4. Kaupmees ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5. Tagastamisõigus
5.1. 14-päevane tagastusõigus ei kehti e-poes müüdavatele toidukaupadele.
6. Pretensioonid
6.1. Kui klient leiab, et ostetud toode ei vasta Kaupmehe poolt kehtestatud tingimustele, tuleb Kaupmeest sellest kohe ja vahetult informeerida. Kui lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon nii kiiresti kui võimalik, aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul. Kirjalik pretensioon tuleb esitada Kaupmehe vastu ja saata kas otse Kaupmehe posti- või elektronposti aadressile. Pretensioonile tuleb lisada võimalikud tõendid. Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud.
6.2. Kaupmees vastab kliendi pretensioonile 14 päeva jooksul.
7. Konfidentsiaalsus ja privaatsus
7.1. Kaupmees ei avalikusta kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kliendi poolt e-poe kasutamise käigus, v.a juhul, kui avaldamine toimub kliendi nõusolekul või andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest või kasutustingimustest.
7.2. Klient mõistab ja nõustub, et e-poe kasutamine ja toimingute tegemine kliendi poolt eeldab kliendi isikuandmete edastamist kolmandatele isikutele (pangale).
8. E-poe ja selle sisu mitte-sihtotstarbeline kasutamine
8.1. E-poe mitte-sihtotstarbeline kasutamine ja saadud andmete (sh lehekülje sisu) kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine ja avaldamine mis tahes eesmärkidel ilma Dark Group Invest OÜ kirjaliku nõusolekuta on keelatud.
8.2. Igasugune tegevus, millega võivad kaasneda häired e-poe töös, on keelatud ning seda käsitletakse kui õigusvastast rünnet.
9. Lõppsätted
9.1. Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on mõlemal poolel õigus kaitsta enda huve, pöördudes tarbijakaebuste komisjoni poole. Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.
9.2. Kaupmehel on õigus kasutustingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta ning need jõustuvad e-poes avaldamise päevast.
9.3. Kaupmees ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
Dark Group Invest OÜ kontaktandmed e-poe kasutamisega seotud küsimustes:
 
Dark Group Invest OÜ, Tartu mnt 80F, Tallinn,  galasushitln@gmail.com, 6464558

Kohaletoomine

Kohaletoomine on võimalik Wolt ja Bolt partnerite kaudu

Gala partnerid

Gala Sushi Partnerid